Tuesday, August 21, 2007

ေဒၚစုရဲ႕ ေဆာင္းပါးမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ

မိမိတို႔ႏိိုင္ငံသားမ်ားကို ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေရးသည္ အစိုးရေကာင္း တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးကို ဦးတည္သည့္ ပထမဦးဆံုး လိုအပ္ခ်က္၊ အဆင့္တခုမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ၾက သည္။ ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္၏ ကုန္ဆံုးခါနီးတြင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း၌ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ အႏွစ္ငါးဆယ္ေျမာက္ အခ်ိန္အခါ သမယဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ စစ္မွန္ေသာ အစိုးရ ေကာင္းတခု ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ လာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္မွ် ခရီးေရာက္ေနသည္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကရမည့္ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ေနပါၿပီ၊ အစိုးရေကာင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံတခုသည္ လြတ္လပ္၍ ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္လ်က္ ရွိေနေသာ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ၀င့္ထည္စြာ ေနရာယူႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။


ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္မွ တိုင္းတပါးလူမ်ဳိးျခား၏ စိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ခံခဲ့ၾကရစဥ္ ကာလကထက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ ပိုမို ကန္႔သတ္ျခင္း ခံရသည္ကို ႀကဳံၾကရ၏။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရသည္ႏွင့္ အစိုးရေကာင္းတခု ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု အေသအခ်ာ မတြက္ဆႏိုင္သည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည့္ အမွန္တရားျဖစ္ေပသည္။

အစိုးရေကာင္းဟူသည္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ရလဒ္သက္သက္ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရ ေကာင္းတခုေပၚေပါက္ရန္အေရးမွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တရပ္အတြင္း အေျခခံတန္ဖိုး မ်ားႏွင့္ ခြဲျခား၍မရႏိုင္္ေလာက္ေအာင္ တသားတည္း ဆက္စပ္ ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတခု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ လူ႔တန္ဘိုးကို ျမင့္မားတိုးတက္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ လြတ္လပ္ေရး ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႔ ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ဘ၀ ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးဟု သတ္မွတ္လို႔ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ရာစုႏွစ္ တ၀က္တိုင္ေအာင္ ရရွိေနၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရေကာင္းျဖစ္ ေရးဟူသည့္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္က မပီျပင္သည့္ အနာဂတ္မွာ ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္ ေမွ်ာ္မွန္းလို႔ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ၀ိုးတ၀ါးရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ၿပီး တိမ္သလႅာ ဖံုးလႊမ္းေနသည္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ စံထားရမည့္အစုိးရ ဆိုတာ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ရမယ္၊ျပည္သူလူထု ဘာတခုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်န္မထားတာကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုိ႔ မေခၚဘူး။ ဒါဟာ ငါတို႔လက္ရွိ အဆင့္အတန္း အတိုင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခံ အဆင့္ပဲ” ဟု ဂႏၵီႀကီးက ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။

အထက္ပါစာသားကို ၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ဆီေလ်ာ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနရၿပီး မိမိတို႔၏ ကိုုယ္ပိုင္ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲတြင္ ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ယူရန္ အခန္းက႑ဆို၍ ဘာတစ္ခုမွ အပ္ႏွင္းျခင္း မခံရေသာ စစ္အစိုးရ ေအာက္တြင္ ျပားျပား၀ပ္ေနရသည္။ က်မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခအေနကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပ ရာတြင္ “ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ခံထားရသည္” ဟူေသာစကားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ မေပ်ာ့လြန္းေပဘူး လားဟု ေမးခြန္း ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္မွာ ေလးဆယ္ကိုးႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း က်မတို႔တေတြမွာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံတခုဘ၀မွာပင္ ရွိေနပါေသးသည္။

အသိဉာဏ္ႏွင့္စိတ္ဓါတ္တို႔ လြတ္လပ္မႈမရွိလွ်င္ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္မႈ ဟူသည္ ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ျပည္သူလူထု၏ အသိဉာဏ္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္တို႔ အျပည့္အ၀ ဖြံ႔ျဖဳိး ရွင္သန္လာႏိုင္သည့္ အေနထားတခုသို႔ ေရာက္ရွိ လာႏိုင္ေစရန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးေရးသည္ တာ၀န္ရွိ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမ်ား ထမ္းရြက္ရမည့္ ၀တၱရားပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈ ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈမ်ား တိုးပြားလာ ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မွ သာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုသည္မွာ အဓိပၸာယ္ရွိေပမည္။ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္းျခင္း ခံရၿပီး မိမိတို႔၏ဘ၀ အနာဂတ္အေရးကို ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ မရွိရရွာေသာ ျပည္သူလူထုမ်ဳိးကို ေပၚေပါက္ေစသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ်ဳိးသည္ အသက္ေသြး ေခြၽးေျမာက္မ်ားစြာ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံေပး ဆပ္္ၿပီးမွ ရခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းလႈပ္ရွားမႈကို သစၥာေဖာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာ လွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

အမိႏုိင္ငံေတာ္လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ မိမိတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္မွာ ေနာင္လာေနာက္သား မ်ဳိးဆက္အဆင့္ဆင့္ တုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားတစ္ရပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အထူးအခြင့္အေရး တရပ္လည္း ျဖစ္ေနေပသည္။ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ၾကသူမ်ားထက္၊ ယေန႔ လူငယ္မ်ား ထမ္းရြက္ ၾကရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားက ပို၍ ခက္ခဲသည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။

တိုင္းတပါးလူမ်ဳိးျခားကို ဦးတည္ဆန္႔က်င္ရသည့္ ရုန္းကန္မႈမ်ားတြင္ ျပႆနာ မွာျပတ္သားရွင္းလင္းလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိ်ဳးတူ လူမႈအသိုက္အ၀န္း တခုတည္းအတြင္း ရွိ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ အင္အားစု မ်ားကို ဦးတည္ဆန္႔က်င္ရသည့္ ရုန္းကန္ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားတြင္မူ သံသယမ်ား၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးစရာမ်ား တျဖည္းျဖည္း စိမ့္၀င္ လာတတ္ပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ ပို၍ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ေကာင္းေသာ ကမၻာတခု ျဖစ္လာရန္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လူငယ္ထုအေနျဖင့္ မိမိတို႔ လူေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္း၏ တန္ဘိုးထားမႈမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေၾကာင္းရင္းခံတို႕ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လွန္သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ အၿမဲတေစ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္း သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လြတ္လပ္မႈကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ႏိုင္မည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ ႏိုင္ေပမည္။

လြတ္ေျမာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္၀က္က အသက္ရွင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ နယ္ပယ္မ်ားပ္ို၍ က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ မွန္မွန္ ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္ေရးသည္ အလြန္အေရး ႀကီးလွ၏။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ တကိုယ္ေရ အက်ိဳးစီပါြးအတြက္ သာ ေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေျမ႔မႈ လမ္းကိုေရြးခ်ယ္မည္ေလာ။ ပြင့္လင္းတဲ့ ႏွလုံးသားႏွင့္ စာနာစိတ္ကုိ အရင္းတည္ၿပီး အျခား သူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ၀ိုင္း၀န္းၾကမည္ေလာ။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ကမၻာေျမႀကီး အေျခအျမစ္ကစ၍ ေျပာင္းလဲသြားေစၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည့္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုတြင္ က်မ တို႔တေတြပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကရမယ့္ အခ်ိန္မေ၀းေတာ့ပါ။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုတြင္ လူသားအားလုံးအတြက္ ပို၍ႀကီးမားေသာ လုံၿခံဳမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ႔မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ထူးျခားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္၊၊

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုေခတ္သည္ တရားမွ်တ သနားၾကင္နာတတ္ျခင္း အင္အားစုမ်ားကို မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ နင္းေျခပစ္ရန္ အစြန္းေရာက္ရုပ္၀ါဒအား ထင္ရာ စိုင္းဖို႔ရာ လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ ကာလတစ္ခုလို ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါသည္။ မည့္သည့္လမ္းသို႔ လိုက္မည္ကို က်မတို႔ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို အလင္းေရာင္ေပး၍ ေရွ ့ေဆာင္လမ္းျပရန္ အနာဂတ္မွာ အစဥ္အလာအရ ႀကီးျမတ္ေသာေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ရွိေနသည့္အခ်က္ သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံက လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အေကာင္းဆုံး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂႏၶီႀကီးရဲ ့အဆိုအမိန္႔ ကို တဖန္ျပန္၍ ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပရပါလွ်င္
တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ဆြာရာ႕ဂ်္ (ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) ဆိုတာ လူနည္းစုက လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ယူလို႔ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ အပ္ႏွင္းထားတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို တလဲြတေခ်ာ္ ေဖာက္ဖ်က္ အသုံးခ်တာကို ေတြ႔ရတာနဲ႔ အားလုံးက ၀ိုင္း၀န္းဆန္႔က်င္ႏိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ခြင္ ့ရယူ ပိုင္ဆိုင္ထားတာကို ေခၚတယ္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ေပးၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္တတ္တဲ့ စြမ္းပကား ေမြးျမဴတတ္လာေအာင္ ျပည္သူလူထုကို ပညာေပး ျခင္း နဲ႔ ဆြာရာ့ဂ်္ကို ရယူႏိုင္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္းရမွာ ျဖစ္တယ္” ျဖဴစင္ေသာကေလးမ်ား၏ အာသာ ဆႏၵျပင္းျပသည့္ သႏိၷဌာန္တို႔ ပိုင္ဆိုင္၍ ႏွလုံးရည္ျပည့္၀စြာျဖင့္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းတို႔အတြက္ မိမိတို႔ ဘ၀ကို ျမွဳပ္ႏွံသြားၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အေမြကို ဆက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု ဖန္တီးရာ၌ ပညာေရးသည္ အခရာက်လွပါသည္။

ပညာေရးသည္ သမ႐ုိးက်ေက်ာင္းေနျခင္း သက္သက္ကိုသာ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ၊၊ သိနားလည္ၿပီးေသာ ကိစၥမ်ား ကိုသာမက မသိနားမလည္ေသးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ေအာင္ျမင္စြာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားႏုိင္ သည့္ သတၱိႏွင့္ စိတ္ဓါတ္အင္အား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

အတိတ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံၿပီး လက္ရွိအေျခအေနကို ရဲရဲ၀ံ့၀့ံ ရင္ဆိုင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ က်မတို႔အတြက္သာမက လာမည့္ မ်ိဳးဆက္အဆင့္ဆင့္ တို႕အတြက္ပါ သဟဇာတ ျဖစ္မည့္ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကန္႔သတ္နယ္ျခားမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည့္ ခိုင္မာလွေသာ တန္ဖိုးထား ေလးစားစရာ မ်ား ရွိပါသည္။ က်မတို႔ ေခတ္ကာလအတြက္ ရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ ေပးႏိုင္သည့္ အႏွစ္သာရ တန္ဖိုးမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ကမၻာႀကီးအား မိမိတို႔၏ ဘ၀နံနက္ခင္း လန္းဆန္းမႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစမည့္ ပုံသ႑ာန္ ေပၚေပါက္ေစရန္ စိတ္အား ထက္သန္ေနေသာ လူငယ္ထုအတြက္ ဤကဲ့သို႔ ရွာေဖြေဖၚထုတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ သည္ စိန္ေခၚမႈတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

လူငယ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ တသသ မွတ္တမ္းတင္ က်န္ရစ္ရေလာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ျပဳိင္ဘက္ကင္းသည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနရပါသည္။ ထက္သန္္ျပင္းျပ ေသာ ဆႏၵတက္ႂကြစြာျဖင့္ ဤအခြင့္အေရးမ်ိဳးကို လက္မလြတ္တမ္း အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ၾကဘို႔ လူငယ္မ်ားကို တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။ အခြင့္အလမ္းေတြ လက္လြတ္သြားျခင္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ားဆယ္စုႏွစ္ မ်ားႏွင့္ ခ်ီ၍ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

ပြင့္လင္းေသာႏွလံုးသားႏွင့္ အတူ အႀကံသစ္ဉာဏ္သစ္ေတြကို လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ရွိေသာ ခံယူခ်က္မ်ား ျဖင့္ ရာစုႏွစ္သစ္ကို ေမွ်ာ္မွန္း တမ္းတေနၾကေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ မိမိျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အတြက္မွ်သာမက လူသား မ်ားအားလုံးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀တည္ေဆာက္ရန္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာႀကီးသည္ ရာစုႏွစ္သစ္ တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲေတာ့မည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ဘ၀ကို အစပ်ိဳးႏိုင္ျခင္းမွာ ကံေကာင္း လွေပသည္။ အနာဂတ္ကို လူငယ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ လြန္စြာမွ သင့္ေလွ်ာ္ ပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ လူငယ္မ်ားကို မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္သစ္ႏွင့္ ရာစုသစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႔ ႏိုင္ၾကပါေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ ရွိႏိုင္ၾကပါေစ ဟု ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သလိုက္ပါသည္။

No comments: