Monday, February 11, 2008

အနက္နဲ႔အျဖဴ

အနက္ေတာ့ အနက္ပါ ..
မ်က္မွန္အနက္ပါ ..
အဲဒီ အနက္ေအာက္မွာ
၀ိဇၹာဥာဏ္အလင္းေပါက္
ျမန္မာ၊ကမၻာ သာသနာထြန္းေတာက္
တေခတ္မွာ တေယာက္ပါ
ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္လို႔ အမည္တြင္တာ ...

အျဖဴေတာ့ အျဖဴပါ .
မ်က္မွန္အျဖဴပါ
အဲဒီအျဖဴေအာက္မွာ
အ၀ိဇၹာအႏၶဥာဏ္ဖံုး
လူ႕ဇာတ္တုံးေအာင္မိုက္ခဲ့တာ
သမိုင္းမွာတေယာက္ပါ ..
အာဏာရူးလုိ႔ေခၚၾကတာ ... ။ ။

No comments: