Thursday, September 27, 2007

တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ တပ္မေတာ္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားသို႕ ပန္ၾကားလႊာ

ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္ေနတဲ႕ က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘုရားသားေတာ္ ရဟန္းသံဃာအရွင္သူျမတ္ေတြကို ေသနတ္
အားကိုးနဲ႕ အႏိုင္က်င္႕ ပစ္သတ္ေနတဲ႕စစ္အုပ္စုဒိတ္ဌိဂိုဏ္းကိုတိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ ကိုေလးစားတန္ဖိုးထားတဲ႕ တပ္မေတာ္ထဲကတပ္မွဴးႀကီးမ်ားအေနနဲ႕ အခုခ်ိန္မ်ဳိးမွာ တိုင္ျပည္ကိုကယ္တင္ဖို႕ဘာသာ ၊ သာသနာအဖ်က္မခံရဖို႕အတြက္ ဒိတ္ဌိဂုိဏ္းစစ္အုပ္ကို ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ၾကပါလို႕ ၊ ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားနဲ႕အႏိုင္ က်င္႕ခံေနရတဲ႕ ရဟန္းသံဃာမ်ားအျဖစ္ကို ကိုယ္ေတြ႕ျမင္မိေနတဲ႕ က်ေနာ္တို႕ျပည္သူမ်ားမွေနျပီး တပ္မေတာ္ စစ္တပ္အတြင္းမွတိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ တပ္မွူးႀကီးမ်ားကို အားကိုးစြာျဖင္႕ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားလိုက္ပါတယ္ ။။

မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္တပ္မွဴးမ်ား ခင္ဗ်ာ ...

ဘုရားသားေတာ္ေတြ အႏိုင္က်င္႕ခံေနရေသာေဘးမွ ကယ္တင္ေပးပါ ။ ကာကြယ္ေပးပါ။

"အမ်ိဳး ၊ ဘာသာ ၊ သာသနာ နဲ႕ ပညာ ကို ေစာင္႕ေရွာက္ၾကပါ" ။ ။

No comments: