Tuesday, December 18, 2007

တရားရွိ၊တရားသိေသာကုိယ္မ်ားျဖစ္ၾကေစ…

တရားဟူသည္မွာကား ေျဖာင့္မတ္သည္။ ေျဖာင့္ျမတ္မႈရွိေသာ တရားကို ေကြ႔ေကာက္ေစသည္က ထုိတရားကုိ က်င့္သုံး ေဆာက္တည္ေသာ သူသာျဖစ္ေခ်သည္။ ထုိထုိေသာသူ၏ က်င့္ၾကံတည္ေဆာက္မႈ၊ အသုံးျပဳမႈသည္ တရား၏ အတြင္း အႏွစ္သာရသေဘာကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ေစသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏြယ္ယွက္ေနေသာ အ၀န္းအ၀ုိင္းအား ထိခိုက္ ေစသည္က အမွန္ျဖစ္သည္။ ထုိသေဘာကို နားမလည္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ နားလည္လ်က္ မိမိအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသုံးခ်ျခင္းသည္ မၾကာမတင္ေသာ ကာလအတြင္း၌ပင္ တရား၏ ဒဏ္ခတ္မႈကို ျပန္လည္ခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။ျမန္မာတင္မက ႏုိင္ငံတကာတြင္ပါ ဂယက္ရုိက္ခတ္ေစသည့္ အေရးေတာ္ပုံတခုကို ျမန္မာျပည္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူတရပ္လုံးမွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေသြးေခြ်းေပါင္းမ်ားစြာ၊ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ မိသားစု ဘ၀ၿပိဳကြဲရမႈေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ၿပိဳပ်က္ေရး၊ ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအေရးေတာ္ပုံသည္ မည္သူတုိ႔၏စိတ္ဆႏၵအစြဲအရလည္းေကာင္း၊ တုိက္တြန္းခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ ဖန္တီးတီထြင္မႈ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေထြေထြ က်ပ္တည္းမႈမ်ား၊ အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရမႈမ်ားကသာ ထုိသုိ႔ေသာ အေရးေတာ္ပုံ္ကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ မိမိတုိ႔ဆႏၵစြဲျဖင့္ ကင္းလြတ္စြာျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကို ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကုိင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသူ ရွိလွ်င္ ထုိသူသည္ ရူးႏွမ္းသူသာ ျဖစ္ေခ်လိမ့္မည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ရန္သူ စစ္တပ္၏ အႀကိဳက္ကို လုိက္ေျပာသူ ျဖစ္ လိမ့္မည္။

ရန္သူစစ္တပ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ တစုံတရာ ျဖစ္ပ်က္တုိင္း အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ လက္ေ၀ခံ၊ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သူမ်ားက (ကုိလုိနီလက္သစ္မ်ား) ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစဥ္ပင္ စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ထုိစြပ္စြဲမႈေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ထုိစြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို ႀကီးေလးေသာ အေရးယူမႈ အၿမဲပါလာသည္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ မိမိအက်ဳိးစီးပြားတခုတည္းအတြက္ မိမိအေနျဖင့္ တခ်ဳိ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေနခဲ့လွ်င္ေတာင္မွ ထုတ္ေျပာအပ္ မေျပာအပ္ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္သည္။ တျပည္လုံး၏ ေသြးမ်ား၊ ဘ၀မ်ားအေပၚ နင္း၍ တက္ျခင္းသည္ လုပ္သင့္လုပ္အပ္ေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ အေရးေတာ္ပုံဆုိသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး မီးရႈးမီးပန္း ေဖာက္ရန္အလုိ႔ငွာ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ စစ္အာဏာရွင္ေအာက္မွ လြတ္လပ္လုိစိတ္ကို အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ လြတ္လပ္လုိစိတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားသာ တမလြန္ဘ၀မွလည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားအတြင္းမွလည္းေကာင္း၊ ၾကားသိရပါက စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာ ျဖစ္ၾကမည္မွာက အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ ရန္သူစစ္တပ္ကလည္း ငါတုိ႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူးလား ဆုိကာ ပီတိ ျဖစ္ေနေခ်မည္။ ေရွာင္ရင္းတိမ္းရင္းႏွင့္ ေျပးလႊား လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ထုိသုိ႔ေျပာရေကာင္းလားဆုိကာ ေမတၱာပုိ႔ေလာက္ေခ်ၿပီ။ တဦးတေယာက္ က ေျပာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းကလူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပေရာက္အားလုံးကို အေရးေတာ္ပုံကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေငြရွာ ေနသူမ်ား ဟု ျမင္မည္မွာမလြဲပင္။

ေသခ်ာသည္ကေတာ့ စက္တင္ဘာအေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိ မိမိ၏လက္ခ်က္ပါသေယာင္ေျပာသူအေနျဖင့္ မိမိေျပာဆုိမႈကို တာ၀န္ခံရမည္သာျဖစ္သည္။ နအဖစစ္တပ္အေနျဖင့္ ထုိစကားကို နင္း၍ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို စြပ္စြဲသထက္ စြပ္စြဲ၊ ရက္ရက္စက္စက္ အျပစ္ေပးမႈမ်ားကို တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္။

သုိ႔အတြက္ မီဒီယာအေနႏွင့္ မီဒီယာအလုပ္လုပ္မည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံး စကားလုံးတလုံးျဖင့္ လွ်ာအဆိပ္မသင့္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစခ်င္ပါသည္။

1 comment:

OWAY AUNG said...

ကိုဖိုးေဇ အမွတ္တရ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာေလးတခု
ထပ္ဖြင့္ႏိုင္ရင္ေကာင္းမယ္ေနာ္။
တာရာမင္းေ၀အမွတ္တရ
ဘေလာ့လိုေပါ့။