Sunday, March 2, 2008

စာအုပ္ႏွစ္အုပ္

- စာအုပ္ေတာ့ စာအုပ္ပါ
ဒီစာအုပ္က ...
ေခတ္ကိုျပတဲ့ "ေမ"
အခ်စ္ကိုျပတဲ့ "ေမ"
ဂႏၲ၀င္ျဖစ္တဲ့ "ေမ"
ဒဂုန္တာရာရဲ႕ "ေမ"
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ "ေမ"
သိမ္းဆည္းရမယ့္ "ေမ"
- စာအုပ္ေတာ့ စာအုပ္ပါ
ဟိုစာအုပ္က ....
အနာဂတ္ကိုဖ်က္မဲ့ "ေမ"
အာဏာဆက္မဲ့ "ေမ"
အလိမ္အညာေတြနဲ႔ "ေမ"
သားသတ္သမားရဲ႕ "ေမ"
"ေမ" မွာလုပ္မယ့္
စြန္႔ပယ္ရမယ့္ "ေမဥပေဒ"

1 comment:

Ka Daung Nyin Thar said...

အရမ္းေကာင္းတဲ့ “ေမ“ ပါလားဗ်ာ။
ကိုကေဒါင္းသစ္.. ေဒါင္းမ်ိဳးေတြ ဂုဏ္တက္ေအာင္ အေရးေကာင္းတယ္ဗ်ာ။