Monday, March 17, 2008

မတ္လ (၁၇) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ တပ္ထြက္မိန္႕ခြန္း ၆၃ႏွစ္ေျမာက္ အမွတ္တရ


ေနရာ။ ယခုေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံ ေနရာ
အခ်ိန္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဂ်ပန္တို႕ အုပ္စိုးထားၿပီးေရႊရည္စိမ္ လြတ္လပ္ေရး ေပးကာ ျမန္မာ့ သယံဇာတမ်ားကို ေက်ာက္မ်က္၊ ကၽြန္းသစ္မွ အစ ၾကယ္သီး မက်န္ သိမ္းယူၿပီး ဂ်ပန္ျပည္သို႕ အကုန္ တင္ပို႕ ေနခ်ိန္။ ဖက္ဆစ္ စနစ္ လက္ေအာက္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ညိႈးႏြမ္းေနခ်ိန္။ ဖက္ဆစ္တုိ႕က ဘုရားေပၚ ဖိနပ္နဲ႕တက္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ကိုနားရင္းရိုက္ ႏွိပ္စက္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓမ ေစာ္ကား အႏိုင္က်င့္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားကို ေပၚတာဆြဲ၊ ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ေနခ်ိန္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႕ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ဘဲ ျပန္လည္ ေတာ္လွန္ရန္ စီစဥ္ေနဆဲ အထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗိုလ္မွဴး ဗထူးက ဖက္ဆစ္တို႕ကိုသာ မက ဖက္ဆစ္တို႕နဲ႕ အနီးကပ္ ဆက္ဆံ ေနရေသးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႕ကိုပါ ေတာ္လွန္ေၾကာင္း ေၾကညာကာ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ ေနခ်ိန္။


ရဲေဘာ္တို႕

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ရွည္ရွည္မေျပာခ်င္ဘူး။ အခု စစ္ေျမျပင္ကို ထြက္ရမယ္။ ဆင္းရဲမယ္။ ငတ္မယ္။ အခက္အခဲ ေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ရမယ္။ ဗမာ ပီပီ ဗမာ့ေသြးကို ျပၾကပါ။ အထက္ဗိုလ္မ်ားရဲ႕ အမိန္႕ကို နာခံပါ။ အထက္ဗိုလ္ မ်ားကလဲ သာတူညီမွ် ရဲေဘာ္စိတ္ထားပါ။ ရဲေဘာ္တို႕ကို ကတိေပးထားတ့ဲအတိုင္း က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ရဲဲေဘာ္ တို႕နဲ႕ အတူ ခ်ီတက္မယ္။ ဗမာ့ ရန္သူကို ေခ်မႈန္းၾက။ အနီးကပ္ဆံုး ရန္သူကို ရွာၿပီးတိုက္ၾက။ ဒါပဲ။

ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္က အေျခအေနနဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရဲ႕ စစ္သား စုေဆာင္းပံု မက္လံုးမ်ား (ဆင္းရဲမယ္။ ငတ္မယ္။ အခက္အခဲေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ ရမယ္တဲ့။ ရာထူးရမယ္… အခြင့္အေရးနဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရမယ္ လို႕ လံုး၀ မပါဘဲ လက္ရွိ ျပည္တြင္းက အေျခအေနနဲ႕ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႕က်င္ေနသည္။)
(၂) အထက္ဗိုလ္မ်ားကလဲ သာတူ ညီမွ် ရဲေဘာ္စိတ္ ထားပါ။ (DSA နဲ႕ DSTA တြင္ အထက္ စီနီယာ ေက်ာင္းသား မ်ားက ဂ်ဴနီယာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေငြ၀ယ္ကၽြန္လို ခ်ိဳးႏွိမ္ကာ အာဏာရွင္စနစ္ ထူေထာင္ ေနမႈ၊ ၾကီးႏိုင္ ငယ္ညွင္း ဆက္ဆံမႈ၊ တပ္မ်ားတြင္ ရိကာ ေထာက္ပို႕မွ ျဖတ္စား ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အစာေရစာ မ၀၊ ေၾကာင္မစားငါး၊ ပိုက္လံုးေၾကာ္နဲ႕ မွန္ေရာင္ဟင္းခ်ိဳကိုသာ စားေသာက္ရမႈ)
(၃) ရဲေဘာ္တို႕ကို ကတိေပးထားတဲ့အတိုင္း က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ရဲေဘာ္တို႕နဲ႕ အတူ ခ်ီတက္မယ္ (ဘယ္လို ဗိုလ္္ခ်ဳပ္မွ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ရဲေဘာ္နဲ႕ အတူ မခ်ီတက္ပါ)
(၄) ဗမာ့ ရန္သူကို ေခ်မႈန္းၾက ( လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အာဏာ တည္ျမဲေရး အတြက္ ထိုင္ခံုကို လႈပ္ေလာက္ ေခ်ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားနဲ႕ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအား သံဃာေတာ္ မခ်န္ ရက္ရက္စက္စက္ ေခ်မႈန္းပါသည္။)
(၅) အနီးကပ္ဆံုး ရန္သူကို ရွာၿပီး တိုက္ၾက။
( သည္စကားလံုး ကို သေဘာ အက်ဆံုးပါ။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ရင္ဆိုင္ေနရတာ အဂၤလိပ္ ေရာ ဖက္ဆစ္ အာဏာရွင္ ေရာအျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုပါ ေတာ္လွန္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ ဗိုလ္မွဴး ဗထူးရဲ႕ တပ္ပါ ရွိေနပါသည္။ အၾကိဳက္ဆံုး အကြက္ ကေတာ့ ဗိုလ္မွဴးဗထူးဟာလဲ သူက အဂၤလိပ္ မဟာမိတ္ တပ္နဲ႕ ေပါင္းၿပီး ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ပါၿပီလုိ႕ ေၾကညာရင္ ဖက္ဆစ္ တပ္ေတြ ၀န္းရံထားတာ ခံေနရဆဲ ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ဂ်ပန္ေတြက လြယ္လြယ္ေလး ဒုက ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴး ဗထူးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကိုပါ ေတာ္လွန္တယ္လို႕ ေၾကညာတဲ့ အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က သူပုန္ ဗိုလ္မွဴး ဗထူး တပ္ကို ႏွိမ္နင္း ဖို႕ ဂ်ပန္က ခြင့္ျပဳ ခ့ဲရ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္စြာ တပ္ကို ျပင္ခြင့္ ရရံု မက ဒီ တပ္ထြက္မိန္႕ခြန္းကို ဂ်ပန္ေတြေရွ႕မွာ ေျပာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဟာ ဗိုလ္မွဴး ဗထူး တပ္နဲ႕ ေပါင္းၿပီး ဖက္ဆစ္ အာဏာရွင္ ေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ တကယ္ လို႕သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဟာ တကို္ယ္ေကာင္းဆန္ အာဏာရွင္ ဆန္ၿပီး ဖက္ဆစ္ လက္ေ၀ခံ ဘုရင္ခံ အျဖစ္ ေနခဲ့ၿပီး ကိုယ့္အာဏာ တည္ျမဲေရး အတြက္ စဥ္းစားခဲ့ၿပီး ဗိုလ္မွဴး ဗထူးရဲ႕ တပ္ကို ျပန္တိုက္ခဲ့ရင္ ဗမာခ်င္း ျပန္သတ္လို႕ တိုင္းျပည္နာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလဲ လြတ္လပ္ေရး ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗိုလ္မွဴး ဗထူးကလဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တပ္ထြက္ လာခ်ိန္မွာ ငါ့ကို လာႏွိမ္နင္းတယ္ ဆုိၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို တိုက္ရင္ ဗမာခ်င္း သတ္ပြဲ တိုက္ပြဲ ၾကားမွာ တုိင္းျပည္လဲ နာလန္ ထူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆရာ တပည့္ခ်င္း နားလည္မႈ ယံုၾကည္မႈ နဲ႕ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္ စိတ္ ရွိစြာ တိုင္းျပည္ အေပၚ သစာ ရွိမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီတပ္ထြက္ မိန္႕ခြန္းဟာ အဲေလာက္ ေလးနက္ ပါတယ္။ သာမန္ နားလည္မႈ ယံုၾကည္မႈ ေလာက္နဲ႕ ေျပာခ့ဲတာ မဟုတ္ဘဲ ဆရာ တပည့္ခ်င္း အထာေပး ထားတဲ့ (ဗမာ့ ရန္သူကို ေခ်မႈန္းၾက၊ အနီးကပ္ ဆုံး ရန္သူကို ရွာၿပီး တိုက္ၾက) ဆိုတဲ့ စကားေလးက အေလးနက္ ဆံုးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ မိန္႕ခြန္းထဲက ဗမာ အခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္း ညီညြတ္ဖို႕ ေျပာသမွ် မိန္႕ခြန္းေတြထဲ ဒီ တပ္ထြက္ မိန္႕ခြန္းကို အၾကိဳက္ဆံုး ပါပဲရွင္။ ေနာက္ၿပီး ေပးထားတဲ့ ကတိ အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ရဲေဘာ္မ်ားနဲ႕ အတူ ဖက္ဆစ္နဲ႕ အဂၤလိပ္ကို အသက္ေပး တိုက္ခိုက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သူ႕ကၽြန္ လက္ေအာက္က လြတ္လပ္ေရး အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။

ခုလက္ရွိ အေျခအေနက သားေပး သမီးယူ အမ်ိဳးေတာ္ ထားျခင္းမ်ား၊ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အျပစ္နဲ႕ အားနည္း ခ်က္ မ်ားကို တစ္ေယာက္က ကိုင္ကာ အခ်င္းခ်င္း အၿပိဳင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ မင္းလဲ မေဖာ္နဲ႕ ငါလဲ မေဖာ္ဘူး ဆိုေသာ သေဘာ တူညီ ခ်က္မ်ားနဲ႕ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတ မ်ားကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ေ၀မွ် ခြဲယူကာ ကိုယ္က်ိဳး ရွာရင္း ေသြးစည္း ညီညြတ္ ေနျခင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရဘဲ သူတို႕နဲ႕ ပလဲ နံပ သင့္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားကိုသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဖိႏွိပ္ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ မႈမ်ားနဲ႕ အဓမ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈ၊ အဓမ ေထာက္ခံပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ မ်ားမွာ ျပည္တြင္း မွာေရာ ျပည္ပ မွာပါ သူ႕ကၽြန္ လက္ေအာက္ ေရာက္ေနရျခင္း)

မွတ္ခ်က္။ ယေန႕ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကို ထိခိုက္ ေစာ္ကား လုိစိတ္ လံုး၀ မရွိဘဲ ေအာက္ေျခ စစ္သားနဲ႕ အရာရွိ ငယ္တို႕ရဲ႕ ရင္ဖြင့္ခ်က္ကို အပို အလို မရွိ ထင္ဟပ္ တင္ျပ ပါသည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ၾကီးကို ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္ စစ္စစ္ အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားက စိတ္ ေစတနာ အစစ္ျဖင့္ ေအာင္သေျပခက္နဲ႕ လိႈက္လိႈက္ လွဲလွဲ ၾကိဳဆိုတာ ခံခဲ့ရ ဖူးေသာ ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္ စစ္စစ္ ျပန္ျဖစ္ ေစခ်င္ေသာ စိတ္ေစတနာျဖင့္ ေရးသား တင္ျပ အပ္ပါသည္။

1 comment:

Home Theater said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Home Theater, I hope you enjoy. The address is http://home-theater-brasil.blogspot.com. A hug.